מרכז מסחרי

  • שטח: 13,000 מ״ר
  • חניות: 102 
  • זכויות בנייה: 1700 מ״ר
  • מושכר: 100%
  • מחיר מבוקש: 120 מיליון
  • תשואה: 7.5%

נכסים נוספים באותו איזור:

נכסים נוספים באותו איזור:

  Call Now Button