בניין משרדים

  • שטח: 5390 מ”ר משרדים
  • חניות: 150
  • זכויות בנייה: 7800 מ״ר 
  • מושכר ב: 80% 
  • מחיר מבוקש: 45 מיליון
  • תשואה: 7.5%

נכסים נוספים באותו איזור:

נכסים נוספים באותו איזור:

  Call Now Button