בניין משרדים

  • שטח: 1600 מ״ר
  • חניות: 32 
  • זכויות בנייה: 250 מ״ר
  • מושכר: 100%
  • מחיר מבוקש: 20 מיליון
  • תשואה: 6.1%
  Call Now Button