בניין משרדים

  • שטח: 2472 מ״ר
  • חניות: 37 
  • זכויות בנייה: 1300 מ״ר
  • מושכר: 100%
  • מחיר מבוקש: 19.5 מיליון
  • תשואה: 7.5%

נכסים נוספים באותו איזור:

נכסים נוספים באותו איזור:

  Call Now Button