בניין משרדים ומסחר

  • שטח: 730 מ”ר מסחר, 1360 מ”ר משרדים
  • חניות: 40
  • זכויות בנייה: 1500 מ״ר 
  • מושכר ב: 100% 
  • מחיר מבוקש: 27 מיליון
  • תשואה: 6.5%
  Call Now Button