בניין משרדים ומסחר

  • שטח: 1000 מ”ר מסחר, 17,105 מ״ר משרדים
  • חניות: 450
  • זכויות בנייה: צריך לבדוק 
  • מושכר ב: 85% 
  • מחיר מבוקש: 260 מיליון

נכסים נוספים באותו איזור:

נכסים נוספים באותו איזור:

  Call Now Button